CULTUUR VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Voor ons zijn wettelijke bepalingen en reguleringsnormen meer dan alleen bindende randvoorwaarden. Op basis van ons zelfbeeld creëren we een cultuur van verantwoordelijkheid en stellen we ethische normen en eisen die verder gaan dan de wettelijke eisen. Omdat proactieve en effectieve compliancemaatregelen een positief effect hebben op ons bedrijf, stellen ze ons in staat risico's te minimaliseren en de effectiviteit te vergroten.

Employees in conversation
Boiler welding

DUURZAAMHEID EN MILIEU

Wij dragen verantwoordelijkheid voor mensen – als werkgever en als fabrikant. Als productiebedrijf hebben onze activiteiten impact op het milieu: de productie van onze producten vergt enerzijds energie en grondstoffen en leidt anderzijds tot uitstoot en afval. Wij streven ernaar deze impact tot een minimum te beperken. Wij voldoen nu al aan de hoogste normen op het gebied van milieu- en energiemanagement en zijn PEFC- en ISO-gecertificeerd. Om voortdurend te verbeteren, zijn wij continu bezig met het optimaliseren van processen en het gebruik van energie en materialen.

GEGEVENSBESCHERMING

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en verwerken deze uitsluitend in overeenstemming met wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en de landspecifieke uitvoeringswetten die van toepassing zijn op ons. In onze gegevensbeschermingsverklaring geven wij uitgebreid informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Basic Data Protection Regulation
Waldner Headquarter

KLOKKENLUIDERSSYSTEEM

Naleving van wettelijke voorschriften en interne complianceregels heeft onze topprioriteit. Wij willen eventuele overtredingen graag in een vroeg stadium signaleren, zodat we passende tegenmaatregelen kunnen nemen. Als u concreet, gegrond bewijs heeft van wettelijke overtredingen of regelovertredingen bij Waldner of dit vermoedt, neem dan contact met ons op via compliance@waldner.de.

WET OP DE ZORGVULDIGHEID VAN DE TOELEVERINGSKETEN

In overeenstemming met de Supply Chain Diligence Act verbeteren we voortdurend de bescherming van de mensenrechten in de mondiale toeleveringsketen. Een intern team is belast met het toezicht op de naleving van wettelijke vereisten. Met behulp van het Ecovadis-serviceplatform monitoren en evalueren we regelmatig onze leveranciers en voeren we jaarlijks een risicobeoordeling uit.

Two people in conversation
PEFC certificate for wood products

PEFC certificate for wood products

Contact
Back to top