06/10/2024 | Het multifunctionele schoollab heeft de toekomst

Waldner Benelux is er van overtuigd dat schoollokalen meer en meer multifunctioneel inzetbaar moeten zijn. Precies op deze ontwikkeling naar een schoollab van de toekomst richt Waldner haar aanbod in educatieve oplossingen. Het praktijklokaal als schoollab, maar tegelijkertijd ook als lokaal waarin naast de BiNaSk-vakken vele andere docenten hun expertise kunnen overbrengen. De oplossingen in deze lokalen moeten dan ook gericht zijn op dit flexibel gebruik. Deze overtuiging konden we onlangs delen in het C2W-magazine. Daniël Langeweg van Waldner Education komt uitgebreid aan het woord. 

Naast de inrichting van de klaslokalen, komt ook de insteek van het onderwijs aan het bod. Een kleine passage uit het blad: “We moeten leerlingen stimuleren om out of the box te denken. En dat betekent vakoverschrijdend onderwijs in de vorm van STEAM: science, technology, engineering, arts, mathematics. Dat begint ook in Nederland steeds meer voet aan de grond te krijgen. Het idee is dat verschillende vakgebieden aan elkaar worden gelinkt en jongeren van elkaar kunnen leren en gezamenlijk tot oplossingen komen.” 

 

Heel het artikel lezen? Kijk op https://www.sciencelink.net/arbeidsmarkt/het-multifunctionele-schoollab-heeft-de-toekomst/21985.article

 

 

Contact
Back to top