Destructiezuurkast van WALDNER Laboratoriuminrichtingen

 

1 Voorste schuifraam met handgreeplijst
2 Werkblad
3 Bedieningspaneel FAZ of AC
4 Afneembaar voorpaneel
5 Tubelure geïntegreerd in de gaswasinstallatie
6 Luchtgeleidewand
7 4-voets tafelonderstel met rolbare onderbouw met
   traverse en toevoerpanelen

 

Gebruiksdoel

 • Veiligheidsvoorziening voor de gebruiker, gekeurd conform DIN 12924, deel 2
 • Geschikt voor open, thermische destructie met agressieve media zoals zwavelzuur, perchloorzuur,
  vloeizuur of koningswater
 • De constructieve vormgeving van de zuurkast en de gebruikte materialen in de werkruimte bepalen de gebruiksmogelijkheden als het gaat om agressieve media
 • Afzuigen van dampen, aërosolen en stof uit de werkruimte zodat er geen gevaarlijke concentratie
  schadelijke stoffen in de laboratoriumruimte terechtkomt
 • Om te voorkomen dat een explosiegevaarlijke atmosfeer in de werkruimte kan ontstaan
 • Beschermen tegen spatten van gevaarlijke stoffen in de werkruimte van de zuurkast
 • Beschermen tegen uit de werkruimte wegvliegende partikels, voorwerpen of deeltjes
 • In zuurkasten die conform DIN 12924 deel 2 zijn gebouwd, is het werken met radioactieve substanties en micro-organismen doorgaans niet toegestaan

 Login