Laboratoriumplanning door WALDNER Laboratoriuminrichtingen

Ons bedrijfsactiviteiten zijn al lang niet meer beperkt tot alleen maar de productie van laboratoriuminrichtingen.

Wij richten uw laboratorium niet alleen in, maar zorgen desgewenst ook voor de planning en coördinatie van alle  erkzaamheden. Door onze jarenlange ervaring met projecten hebben wij ook een grote planningscompetentie verkregen.

Het begin van de planning

De plattegrondplanning geeft met een tweedimensionale duidelijkheid aan hoe de ruimte benut kan worden, wat er aanwezig en nodig is, waar de aansluitingen en interfaces zitten, wat de oppervlaktematen zijn enz.

Voorstelling door een extra dimensie
Nu kunt u zich de laboratoriumruimte door de 3D-tekening ook echt voorstellen. Daarna werken we samen de details uit.
In de volgende fase van de presentatie krijgt uw laboratorium kleur en structuur, en worden de verschillende delen door het renderingbeeld al bijna "beloopbaar". U kunt uw laboratorium uit alle hoeken bekijken. Als logische afsluiting van een nauwgezette plannings- en projecteringsfase wordt het nieuwe laboratorium in uw ruimten gemonteerd – natuurlijk
in de vertrouwde Waldner-kwaliteit en binnen de afgesproken termijn.

 Login