Opzetkast van WALDNER Laboratoriuminrichtingen  

Gebruiksdoel

  • Voor het bewaren van apparaten en chemicaliën, conform DIN EN 14727
  • Uitsluitend geschikt als vast gemonteerde opzetkast voor de volgende kasten van Waldner:
    Laboratoriumkast, apothekerskast, eerstehulpkast evenals een zuren- en logenkast
  • Niet toegelaten voor het bewaren van brandbare vloeistoffen, gasflessen en spontaan ontbrandende of spontaan ontbindende stoffen
  • Niet toegelaten voor het bewaren van zuren en logen

 
 Login