WALDNER mediaplafond

Het mediaplafond voor flexibele laboratoriumruimten
Het is absoluut noodzakelijk dat een laboratorium snel door de gebruikers kan worden aangepast, en in de toekomst wordt dat alleen nog maar belangrijker. Het mediaplafond van Waldner integreert voor het eerst alle vloeibare laboratoriummedia, gassen, elektriciteit, datakabels, verlichting, airconditioning evenals de luchttoe- en afvoer en is uitstekend aan veranderende eisen aanpasbaar waardoor het laboratorium effectiever en veelzijdiger gebruikt kan worden.

Het mediaplafond vereenvoudigt de planning van het laboratoriumgebouw
Hele etages kunnen worden afgewerkt met het mediaplafond en indien nodig door de rasterverdeling opnieuw worden ingedeeld – zonder dat verbouwingen nodig zijn. Gelijktijdig zijn de kosten voor het ombouwen van de ruimten dramatisch lager in vergelijking met conventionele laboratoriuminrichtingen.

Koppeling van kantoor en laboratorium
Door de plafondsegmenten kunnen nieuwe ruimten worden gecreëerd. Aanpassingen aan de installatie vinden plaats vanaf het dichtstbijzijnde aansluitblok. Door ons scheidingswandsysteem kunnen kantoor en laboratorium direct naast elkaar worden gerealiseerd.

Slechts één bestaand mediaovergavepunt
Via een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld mediaovergavepunt biedt het mediaplafond, verdeeld over een vrij te kiezen vlakte-eenheid, aansluitpunten naar de verschillende mediakolommen op de verschillende werkplekken. Zo worden kosten bespaard omdat de coördinatie van de verschillende installaties overbodig is.

 

Gebruiksdoel

  • Plafondtoevoersysteem voor laboratoria met zeer flexibele, modulaire opgebouwde componenten
  • Geschikt voor alle laboratoriumtypen, bijv. chemisch, analytisch, fysisch
  • Voor laboratoria met flexibele eisen
  • Integratie van alle TGA-componenten in een laboratoriumruimte zoals ventilatiesystemen met regelaars,
    stroomvoorziening, verlichting en mediavoorziening
  • Individuele aanpassing van de grootte aan de verdeling in het gebouw
  • Zeer korte montagetijden op de bouwplaats
 Login